Trả Đũa 4
  10/24HD

  Trả Đũa 4

  Lượt xem: 557
  Strike Back Season 4
  10/24 | HD

  <p>Phần 4 của series phim truyền h&igrave;nh hấp dẫn Trả Đũa đ&atilde; tiếp tục ra mắt phần mới. Phần 4 n&agrave;y gồm 10 tập, kể về c&aacute;c hoạt động chống khủng bố của Khu 20, một nơi được xem l&agrave; kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thức tồn tại của T&igrave;nh b&aacute;o Anh quốc... mời ...